Bilimi “Cool” Yapan Girişimci: Şule Yücebıyık

2353

Son yıllarda teknolojinin ve iş modellerinin olağanüstü değişimiyle beraber ortaya çok net bir fotoğraf çıktı. Mevcut eğitim sistemi yeni dünyanın dinamiklerine ayak uyduramıyor, bizi geleceğe taşımıyor. Bu hem özel okullar, hem devlet okulları hem de tüm eğitim dünyası için geçerli. Öğretmenin rolünü salt sonuç ve başarı odaklı bir yaklaşımla ders vermek ve not vermekle sınırlayan ezbere dayalı bir eğitim sistemimiz var. Dersi dersten ibaret gören bu sistemde, çocuklar bireysel başarılarıyla değerlendiriliyor; birlikte üretmelerine fırsat verilmiyor. Gün sonunda çocuklara ilham vermeyen, onların yüreklerinde heyecan uyandırmayan, geleceği şekillendirmelerinde onlara esin kaynağı olmayan bir eğitim yapımız var.

Çocukların yüreklerinde heyecan uyandırmayan bir eğitim yapımız var.

Nitekim Türkiye’nin uluslararası eğitim değerlendirme testi PISA’da gösterdiği performans da bu durumu gözler önüne seriyor.  En son gerçekleştirilen değerlendirme testinde Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yer aldı. Fen bilimleri, matematik ve okuduğunu anlama açısından vahim bir tablo ortaya koyan bu sonuçlar, aslında vahim bir geleceğe işaret ediyor. Günümüz dünyasında artık ne bildiğimiz değil, mevcut bilgileri nasıl hayata geçirebildiğimiz önemli. Tek başına formül ezberlemek bir işe yaramıyor.

Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Şule Yücebıyık, tüm bunlar karşısında ben ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyor. Yıllar boyu edindiği iletişim ve ikna becerilerini, networkünü bilim için seferber ediyor; liseli öğrencilerde öğrenme ve merak aşkını körüklemek amacıyla Bilim Virüsü platformunu kuruyor.

Tüm bunların yanı sıra teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızda gerçekleşirken, eğitim sistemi aynı hızda adapte olamıyor. Dünyanın genel gidişatında da makule olan talep azalıyor. Sosyal medyayla hakikat sonrası çağ yaşanıyor. Çok fazla manipüle edilmiş bilgiyle karşılaşıyoruz. Hakikat, kişisel amaçlar ve çıkarlar doğrultusunda çarpıtılıyor. Ama aslında bir hakikat var. O da bilimin ışığı!

TEK YOL BİLİM

Bilimsel düşünce bizi her daim hakikate taşıyacak olan tek yol. Tüm düşüncelerim birleştiğinde, benim çağrımın aslında bilimi yaymak olduğunu gördüm. Aynı zamanda bilimin dünyada da yükselen bir trend olduğunu, evrensel bir bilincin oluştuğunu da belirtmeliyim. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu hakikat sonrası çağa karşı en büyük panzehir olarak bilimin kullanıldığını, bilimin tekrar uyanışta olduğunu görüyoruz.

Gençlere nasıl objektif yaklaşım göstermelerini, doğru gözlem yapmalarını sağlayacak, içlerindeki merak duygusu ve keşif arzusuyla birlikte üretmelerini sağlayacak bir sistem kurabilirim? Sorunun en bariz cevabı bilim eğitimi.

BİLİM VİRÜSÜNÜ BULAŞTIRMAK

Bu fikirlerimi benim gibi düşünen ve bu durumdan rahatsızlık duyan arkadaşlarıma açtım. Eğitimciler, akademisyenler, bilim insanları, sosyologlar, psikologlar…. Hemen hemen konuştuğum herkes adına eğitim demediğimiz bir öğrenme platformunun içinde olabileceklerini ifade etti. Ulaşabildiğim kişilerin desteğini aldıktan sonra, bunun bana verdiği cesaretle, sözünü ettiğimiz öğrenme platformu için bir program tasarladım.

Okullarda öğretilen fizik, matematik, kimya gibi derslerin ders formatlarından çıkarılıp hayatla buluştuğu, ilham verdiği, merak tetiklediği bir noktada durmayı amaçladık. Bilimi sanat, felsefe, psikolojiyle harmanlayarak öğrencilere farklı bir öğrenme metodu sunmayı amaçladık. Malzeme bilimi, kimya, oyunlaştırma robotik, kodlama, 3D, bitki genetiği gibi alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. İnteraktif çalışmalarla gerçekleşecek bu atölyelerde, hedefimiz gençlerin merak duygularını tetiklemenin yanı sıra onlara yapabilirim ve sorgulayabilirim duygusunu vermek. Öğretmene soru soruma korkusu, not korkusu ve baskısı olmaksızın daha derin bir öğrenme amaçlıyoruz.

Dersi ders formatın çıkarıp,
hayatla buluşturmayı amaçladık.

Diğer önemli bir hedefimiz de aslında onlardan öğrenmek. Çünkü gençlerin bambaşka bir dünyaları, bambaşka sorgulama teknikleri var. Onların birbirileriyle çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Bizim kuşağın en büyük sorunu, birbirimizle çalışmayı başaramıyoruz. Birlikte çalışabilmek önemli yetkinlikler gerektiriyor: Dinlemek, bazen bildiklerini unutmak, bildiklerinden vazgeçmek, yeni şeyler öğrenmeye açık olmak ve birbirinden öğrenmek gibi. Bu programda gençlerin özgürce soru sormalarını ve bu tür yetkinlikler geliştirmelerini istiyoruz.

EĞİTİM DEĞİL, ÖĞRENME PLATFORMU

Bilim Virüsü bir öğrenme platformu. Eğitim ile öğrenmeyi birbirinden ayırmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğitim daha tek taraflı iken, öğrenme çok boyutlu işliyor. Örneğin Bilim Virüsü’nde müfredat ve eğitime dair hiçbir söz kullanmıyoruz. Burada öğretmenler değil, atölye liderleri var.

Katılımcıları doğru rol modellerle buluşturmak amaçlarımızdan biri. Bu sebeple işini tutkuyla yapan ve bildiklerini yaymak isteyen, yeni bilgi ve fikirlere açık, gönüllü çalışan atölye liderleri bulduk. Kendi içeriklerini hazırlamaları için serbest bıraktık. Çocukların dünyalarını ve perspektiflerini genişletmek çok önemli olduğu için, atölye liderlerimiz de kendi ders müfredatlarının dışına çıkarak, verdikleri bilgilerin hayatla nasıl buluştuğunu gösterecekler. Örneğin gençler biomimikri ile doğadan nasıl öğrenebileceklerini, matematiğin nasıl evrenin dili olduğunu, tüm yaşamın aslında kimya üzerine kurulu olduğunu öğrenecekler. Psikolojiyle kendimizi anlamayı, yapabilirim meclisiyle özgüvenimizi yeniden inşa etmeyi, sorgulamanın ne kadar önemli olduğunu, birlikte çalışmanın bilgi ve inovasyon üretmede nasıl bir rol oynadığını öğrenecekler.

BİREYSEL İNİSİYATİFLERİ HAYATA GEÇİRMEK

Bir davanız olmalı. Çünkü bir davanız olursa içinizden gelen sese kulak verdiğinizde, o çağrıyı duyunca harekete geçmeniz an meselesi. Harekete geçtikten sonra, ben bunun altından kalkabilir miyim düşüncesine kapılabiliyorsunuz. Ben çocuklara nasıl ulaşacağım? Bu içerikleri kim hazırlayacak? Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Vaktim nasıl yetecek?

Bu noktada kendinize güveniniz kırılabilir, inancınız çok önemli. Çok zorlandığım zamanlar oldu.  İlerde de olacak, bunu görüyorum. Ama yardıma açık olmak, işbirliği yapmak, işbirliği için doğru insanlara ulaşmak, çok önemli. Güvenme ve delege etme sonrasında her şey takım çalışması. Başka hiçbir şekilde olmaz.

Ben Bilim Virüsü platformunun kurucusu olarak sadece fikrimi hayata geçirdim diyebilirim ama geriye kalan her şeyi gerçekten büyük ve tutkulu bir ekip yapıyor. Kendiniz gibi düşünen kişileri bir şekilde yanınıza çekiyorsunuz.


#KalıplarıKıranlar Özel Yazı Serisinde yer alan tüm blog yazıları, Borusan 2017 Faaliyet Raporu kapsamında kaleme alındı. #KalıplarıKıranlar temalı Borusan 2017 Faaliyet Raporu, daha iyiye ulaşmak için sorgulayan, eskiye ve alışılmışa kafa tutan, geleneği bozma ve yeni adımlar atma cesaretini gösteren Borusanlı girişimci, hacker ve maker’ların hikayelerine odaklandı. Faaliyet raporunun tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: http://faaliyetraporu2017.borusanyatirim.com/home

Borusan Turuncu
YAZAR HAKKINDA

Borusan Turuncu

Borusan Turuncu, Borusan’ın editöryel dinamosudur. Borusan hikayelerinin küratörlüğünü yapar.